Links naar rechts: Ivo Lemken, Bram Boesschen Hospers, Judith Bruijn, Christiaan de Wolf, Hidde Offerhaus, Eloise Davis, Hidde Bekkers, Elise Rodenburg

Left to right: Eva Almeloo, Sander Franken, Femke Hempel, Tonke Versteeg, Lotte van Catz, Christiaan de Wolf, Ivo Lemken, Rose Horstman

Bestuur 2017/2018

Christiaan de Wolf – Voorzitter
(voorzitter@vu-orkest.nl, 06-40975466)

Lotte van Catz – Secretaris
(secretaris@vu-orkest.nl, 06-40946987)

Rose Horstman – Penningmeester
(penningmeester@vu-orkest.nl, 06-40991324)

Eva Almeloo – Acquisiteur
(acquisiteur@vu-orkest.nl, 06-40961898)

Ivo Lemken – Concertmanager
(concertmanager@vu-orkest.nl, 06-40946970)

Tonke Versteeg – PR-chef
(pr@vu-orkest.nl, 06-40973003

Femke Hempel – Strijkerschef
(strijkerschef@vu-orkest.nl, 06-40960329)

Sander Franken – Blazerschef
(blazerschef@vu-orkest.nl, 06-40946956)