VU-Orkest bestuur 2020-2021

CHAIRMAN INTERNAL AFFAIRS

Marijn Blokker

voorzitter@vu-orkest.nl

 

 

CHAIRMAN EXTERNAL AFFAIRS

Daphne Biron

voorzitter@vu-orkest.nl

SECRETARY

Noor Hartzuiker

secretaris@vu-orkest.nl

TREASURER

Robin Pieterman

penningmeester@vu-orkest.nl

ACQUISITIONS

Robin Schot

acquisiteur@vu-orkest.nl

CONCERT MANAGER

Tuanke de Beun

concertmanager@vu-orkest.nl

PR-MANAGER

Jozefine Vasse

pr@vu-orkest.nl

CHIEF OF WINDS

Eline Ouwerkerk

blazerschef@vu-orkest.nl

CHIEF OF STRINGS

Esther Royé

strijkerschef@vu-orkest.nl

Music News

Subscribe for the latest VU Orchestra news

Successfully subscribed for the newsletter